Materiały na warsztat #4 2020-12-03

Na dzisiejszych warsztatach zapoznamy się z upiększaniem Twojej aplikacji. Do styli użyjemy biblioteki Angular Material plus Flex Layout.

Zaczynajmy.

Instalacja Angular Material

ng new zrobmy-quizz

? Would you like to add Angular routing? Yes
? Which stylesheet format would you like to use? SCSS
cd zrobmy-quizz
code .

https://material.angular.io/guide/getting-started

ng add @angular/material

? Choose a prebuilt theme name, or "custom" for a custom theme: Deep Purple/Amber
? Set up global Angular Material typography styles? Yes
? Set up browser animations for Angular Material? Yes

✔ Packages installed successfully.
UPDATE src/app/app.module.ts 
UPDATE angular.json 
UPDATE src/index.html 
UPDATE src/styles.scss 

app.module.ts

import { MatSliderModule } from '@angular/material/slider';

....

 imports: [
....
  BrowserAnimationsModule,
  MatSliderModule
 ],

app.component.html

<mat-slider min="1" max="100" step="1" value="1"></mat-slider>

<router-outlet></router-outlet>
ng serve -o

Kontrolki (Komponenty UI)

https://material.angular.io/components/categories

app.component.html

<mat-card class="example-card">
 <mat-card-header>
  <div mat-card-avatar class="example-header-image"></div>
  <mat-card-title>Shiba Inu</mat-card-title>
  <mat-card-subtitle>Dog Breed</mat-card-subtitle>
 </mat-card-header>
 <img mat-card-image src="https://material.angular.io/assets/img/examples/shiba2.jpg" alt="Photo of a Shiba Inu">
 <mat-card-content>
  <p>
   The Shiba Inu is the smallest of the six original and distinct spitz breeds of dog from Japan.
   A small, agile dog that copes very well with mountainous terrain, the Shiba Inu was originally
   bred for hunting.
  </p>
 </mat-card-content>
 <mat-card-actions>
  <button mat-button>LIKE</button>
  <button mat-button>SHARE</button>
 </mat-card-actions>
</mat-card>

app.component.scss

.example-card {
 max-width: 400px;
}

.example-header-image {
 background-image: url('https://material.angular.io/assets/img/examples/shiba1.jpg');
 background-size: cover;
}

Tworzenie modułu

cd src/app
ng g m material

material.module.ts

import { MatSliderModule } from '@angular/material/slider';
import { MatCardModule } from '@angular/material/card';

@NgModule({
 declarations: [],
 imports: [
  CommonModule,
  MatSliderModule,
  MatCardModule,
 ],
 exports: [
  MatSliderModule,
  MatCardModule,
 ]
})

app.module.ts

import { MaterialModule } from './material/material.module';

@NgModule({
 declarations: [
  AppComponent
 ],
 imports: [
  BrowserModule,
  AppRoutingModule,
  BrowserAnimationsModule,
  MaterialModule
 ],

Inne kontrolki

material.module.ts

import { MatCardModule } from '@angular/material/card';
import { MatDatepickerModule } from '@angular/material/datepicker';
import { MatFormFieldModule } from '@angular/material/form-field';
import { MatInputModule } from '@angular/material/input';
import { MatNativeDateModule } from '@angular/material/core';

@NgModule({
 declarations: [],
 imports: [
  CommonModule,
  MatCardModule,
  MatDatepickerModule,
  MatNativeDateModule,
  MatFormFieldModule,
  MatInputModule,
 ],
 exports: [
  MatCardModule,
  MatDatepickerModule,
  MatNativeDateModule,
  MatFormFieldModule,
  MatInputModule,
 ]
})

app.component.html

<mat-form-field appearance="fill">
 <mat-label>Choose a date</mat-label>
 <input matInput [matDatepicker]="picker">
 <mat-datepicker-toggle matSuffix [for]="picker"></mat-datepicker-toggle>
 <mat-datepicker #picker></mat-datepicker>
</mat-form-field>

<router-outlet></router-outlet>

Materiał Schematics

https://material.angular.io/guide/schematics

ng generate @angular/material:navigation navigation

material.module.ts

import { MatCardModule } from '@angular/material/card';
import { MatDatepickerModule } from '@angular/material/datepicker';
import { MatFormFieldModule } from '@angular/material/form-field';
import { MatInputModule } from '@angular/material/input';
import { MatNativeDateModule } from '@angular/material/core';

import { LayoutModule } from '@angular/cdk/layout';
import { MatToolbarModule } from '@angular/material/toolbar';
import { MatButtonModule } from '@angular/material/button';
import { MatSidenavModule } from '@angular/material/sidenav';
import { MatIconModule } from '@angular/material/icon';
import { MatListModule } from '@angular/material/list';

@NgModule({
 declarations: [],
 imports: [
  CommonModule,
  MatCardModule,
  MatDatepickerModule,
  MatNativeDateModule,
  MatFormFieldModule,
  MatInputModule,
  LayoutModule,
  MatToolbarModule,
  MatButtonModule,
  MatSidenavModule,
  MatIconModule,
  MatListModule
 ],
 exports: [
  MatCardModule,
  MatDatepickerModule,
  MatNativeDateModule,
  MatFormFieldModule,
  MatInputModule,
  LayoutModule,
  MatToolbarModule,
  MatButtonModule,
  MatSidenavModule,
  MatIconModule,
  MatListModule
 ]
})

app.module.ts

import { MaterialModule } from './material/material.module';
import { NavigationComponent } from './navigation/navigation.component';

@NgModule({
 declarations: [
  AppComponent,
  NavigationComponent
 ],
 imports: [
  BrowserModule,
  AppRoutingModule,
  BrowserAnimationsModule,
  MaterialModule,
 ],
 providers: [],
 bootstrap: [AppComponent]
})

app.component.html

<app-navigation></app-navigation>

navigation.component.html

.....

   <span>Zróbmy quiz</span>
  </mat-toolbar>

  <router-outlet></router-outlet>

 </mat-sidenav-content>
</mat-sidenav-container>

Let’s do the quiz

ng g c quiz1

app-routing.module.ts

const routes: Routes = [
 { path: '', component: Quiz1Component },
 { path: 'quiz1', component: Quiz1Component },
];

navigation.component.html

  <mat-nav-list>
   <a mat-list-item [routerLink]="['/quiz1']">Quiz 1</a>
   <a mat-list-item href="#">Link 2</a>
   <a mat-list-item href="#">Link 3</a>
  </mat-nav-list>

https://material.angular.io/components/stepper/api

material.module.ts

import { MatStepperModule } from '@angular/material/stepper';
import { MatRadioModule } from '@angular/material/radio';

app.module.ts

import { ReactiveFormsModule } from '@angular/forms';
...

 imports: [
  BrowserModule,
  AppRoutingModule,
  BrowserAnimationsModule,
  MaterialModule,
  ReactiveFormsModule,
 ],

quiz1.component.ts

import { Component, OnInit } from '@angular/core';
import { FormBuilder, FormGroup, Validators } from '@angular/forms';

@Component({
 selector: 'app-quiz1',
 templateUrl: './quiz1.component.html',
 styleUrls: ['./quiz1.component.scss']
})
export class Quiz1Component implements OnInit {

 isLinear = false;

 pytania = [
  {
   pytanie: 'Jakie mleko daje czarna krowa w kropki bordo?',
   mozliwosci: ['Białe', 'Czarne', 'Bordowe'],
   odpowiedz: ''
  },
  {
   pytanie: 'Jakiego koloru są biedroneczki w kropeczki?',
   mozliwosci: ['Czerwone', 'Czarne', 'Czarne w czerwone kropki', 'Czerwone w czarne kropki'],
   odpowiedz: ''
  },
 ];

 constructor(private _formBuilder: FormBuilder) { }

 ngOnInit(): void {
 }

}

quiz1.component.html

<mat-vertical-stepper [linear]="isLinear" #stepper>
 <ng-container *ngFor="let pytanie of pytania; let i = index">
  <mat-step [stepControl]="i">
   <!-- <form [formGroup]="i"> -->
    <ng-template matStepLabel>{{ pytanie.pytanie }}</ng-template>
    <!-- <mat-form-field> -->
    <mat-radio-group>
     <mat-radio-button *ngFor="let mozliwosc of pytanie.mozliwosci" [value]="mozliwosc">
      {{ mozliwosc }}
     </mat-radio-button>
    </mat-radio-group>
    <!-- </mat-form-field> -->
    <div>
     <button mat-button matStepperNext>Następne pytanie</button>
    </div>
   <!-- </form> -->
  </mat-step>
 </ng-container>

 <mat-step>
  <ng-template matStepLabel>Wynik</ng-template>
  <p>Skończone.</p>
  <div>
   <button mat-button matStepperPrevious>Cofnij</button>
   <button mat-button (click)="stepper.reset()">Od nowa</button>
  </div>
 </mat-step>
</mat-vertical-stepper>

quiz1.component.scss

.mat-stepper-horizontal {
 margin-top: 8px;
}

.mat-form-field {
 margin-top: 16px;
}

mat-radio-group {
 display: flex;
 flex-direction: column;
 margin: 15px 0;
}

mat-radio-button {
 margin: 5px;
}

Instalacja Flex Layout

https://github.com/angular/flex-layout

ng g c quiz2

npm i -s @angular/flex-layout

app.module.ts

import { FlexLayoutModule } from '@angular/flex-layout';
...

@NgModule({
  ...
  imports: [ FlexLayoutModule ],
  ...
});

app-routing.module.ts

const routes: Routes = [
 { path: '', component: Quiz1Component },
 { path: 'quiz1', component: Quiz1Component },
 { path: 'quiz2', component: Quiz2Component },
];

navigation.component.html

  <mat-nav-list>
   <a mat-list-item [routerLink]="['/quiz1']">Quiz 1</a>
   <a mat-list-item [routerLink]="['/quiz2']">Quiz 2</a>
   <a mat-list-item href="#">Link 3</a>
  </mat-nav-list>

quiz2.component.html

<div class="zakres">
 <div class="content" fxLayout="row" fxLayout.xs="column" fxFlexFill>
  <div fxFlex="15" class="pierwszy" fxFlex.xs="55">Pierwszy</div>
  <div fxFlex="30" class="drugi">Drugi</div>
  <div fxFlex="55" class="trzeci" fxFlex.xs="15">Trzeci</div>
 </div>
</div>

quiz2.component.scss

/* Add application styles & imports to this file! */

.zakres {
 background-color: #ddd;
 height: 500px;
}

.pierwszy {
 background: red;
 color: white;
 text-transform: uppercase;
}

.drugi {
 background: yellow;
 color: blue;
}

.trzeci {
 background: blue;
 color: white;
 text-transform: uppercase;
}

.pierwszy,
.drugi,
.trzeci {
 padding-top: 20px;
 text-align: center;
}

.content {
 min-width: 300px;
 /*height: 400px;*/
}

https://tburleson-layouts-demos.firebaseapp.com/#/docs

Rozmiary punktów responsywności https://github.com/angular/flex-layout/wiki/Responsive-API

Szafrański Michał
Architekt oprogramowania, bujający w chmurach obliczeniowych.