Materiały na warsztat #1 2020.11.12

Sprawdź wersje bibliotek

node -v
ng version
firebase -v

Zaczynamy

ng new Start-Shop
? Would you like to add Angular routing? Yes
? Which stylesheet format would you like to use? SCSS

cd Start-Shop
code .

ng serve --open

Style

Plik: index.html

<link
   href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons"
   rel="stylesheet"
  />

Plik: styles.scss

app-header {
 width: 100%;
 height: 68px;
 background-color: #1976d2;
 padding: 16px;
 display: flex;
 flex-direction: row;
 justify-content: space-between;
 align-items: center;
}

* {
 font-family: 'Roboto', Arial, sans-serif;
 color: #616161;
 box-sizing: border-box;
 -webkit-font-smoothing: antialiased;
 -moz-osx-font-smoothing: grayscale;
}

body {
 margin: 0;
}

.container {
 display: flex;
 flex-direction: row;
}

router-outlet + * {
 padding: 0 16px;
}

/* Button */
.button, button {
 display: inline-flex;
 align-items: center;
 padding: 8px 16px;
 border-radius: 2px;
 font-size: 14px;
 cursor: pointer;
 background-color: #1976d2;
 color: white;
 border: none;
}

.button:hover, button:hover {
 opacity: 0.8;
 font-weight: normal;
}

.button:disabled, button:disabled {
 opacity: 0.5;
 cursor: auto;
}

a {
 cursor: pointer;
 color: #1976d2;
 text-decoration: none;
}

a:hover {
 opacity: 0.8;
}

Pierwszy komponent

ng generate component header

Plik: header.component.html

<a [routerLink]="['/']">
 <h1>Sklep z antykami</h1>
</a>

<a class="button shopping-button"><i class="material-icons">shopping_cart</i>Koszyk</a>

Plik: app.component.html

<app-header></app-header>

<div class="container">
 <router-outlet></router-outlet>
</div>

Plik: header.component.scss

h1 {
 color: white;
 margin: 0;
}

.shopping-button {
 background-color: white;
 color: #1976d2;
}

.shopping-button i.material-icons {
 color: #1976d2;
 padding-right: 4px;
}

Produkty do sklepu

Plik: antics.ts

export const antics = [
 {
  name: 'Claude Monet - Kobieta z parasolem',
  price: 1450,
  description: 'Madame Monet i jej syn, czasami znana jako Spacer, to obraz olejny na płótnie autorstwa Claude'a Moneta z 1875 roku.'
 },
 {
  name: 'Claude Monet - Impresja, wschód słońca',
  price: 5800,
  description: 'Impresja, wschód słońca – obraz namalowany przez Claude\’a Moneta, od tytułu którego nazwano kierunek w malarstwie – impresjonizm. Datowany na 1872 rok'
 },
 {
  name: 'Claude Monet - Maki',
  price: 7600,
  description: 'Maki, obraz olejny.'
 }
];

Lista obrazów

ng g c antic-list

Plik: app-routing.module.ts

import { NgModule } from '@angular/core';
import { Routes, RouterModule } from '@angular/router';
import { AnticListComponent } from './antic-list/antic-list.component';

const routes: Routes = [
 { path: '', component: AnticListComponent },
];

Plik: antic-list.component.ts

import { Component, OnInit } from '@angular/core';
import { antics } from '../antics';

@Component({
 selector: 'app-antic-list',
 templateUrl: './antic-list.component.html',
 styleUrls: ['./antic-list.component.scss']
})
export class AnticListComponent implements OnInit {

 antics = antics;

 constructor() { }

 ngOnInit(): void {
 }

}

Plik: antic-list.component.html

<h2>Obrazy</h2>

<div *ngFor="let antic of antics">
 <h3>
  <a [title]="'Szczegóły' + antic.name ">
   {{ antic.name }}
  </a>
 </h3>

 <p *ngIf="antic.description">Opis: {{ antic.description }}</p>
</div>

Strona produktu

ng g c antic-details

Plik: app-routing.module.ts

import { AnticDetailsComponent } from './antic-details/antic-details.component';
import { AnticListComponent } from './antic-list/antic-list.component';

const routes: Routes = [
 { path: '', component: AnticListComponent },
 { path: 'antics/:anticId', component: AnticDetailsComponent },
];

Plik: antic-list.component.html

<div *ngFor="let antic of antics; index as anticId">
 <h3>
  <a [title]="antic.name + ' details'" [routerLink]="['/antics', anticId]">

Plik: antic-details.component.ts

import { Component, OnInit } from '@angular/core';
import { ActivatedRoute } from '@angular/router';

import { antics } from '../antics';

@Component({
 selector: 'app-antic-details',
 templateUrl: './antic-details.component.html',
 styleUrls: ['./antic-details.component.scss'],
})
export class AnticDetailsComponent implements OnInit {
 antic;

 constructor(private route: ActivatedRoute) {}

 ngOnInit(): void {
  this.route.paramMap.subscribe((params) => {
   this.antic = antics[+params.get('anticId')];
  });
 }
}

Plik: antic-details.component.html

<h2>Opis obrazu</h2>

<div *ngIf="antic">
 <h3>{{ antic.name }}</h3>
 <h4>{{ antic.price | currency }}</h4>
 <p>{{ antic.description }}</p>
</div>

Koszyk zakupów

ng g s cart

Plik: cart.service.ts

export class CartService {

 items = [];

 addToCart(antic) {
  this.items.push(antic);
 }

 getItems() {
  return this.items;
 }

 clearCart() {
  this.items = [];
  return this.items;
 }
}

Plik: antic-details.component.ts

 constructor(
  private route: ActivatedRoute,
  private cartService: CartService
 ) { }
 addToCart(antic) {
  this.cartService.addToCart(antic);
  window.alert('Antyk został dodany do koszyka zakupów!');
 }

Plik: antic-details.component.html

 <button (click)="addToCart(antic)">Kup</button>
ng g c cart

Plik: app-routing.module.ts

const routes: Routes = [
 { path: '', component: AnticListComponent },
 { path: 'antics/:anticId', component: AnticDetailsComponent },
 { path: 'cart', component: CartComponent },
];

Plik: header.component.html

<a class="button shopping-button" routerLink="/cart">
 <i class="material-icons">shopping_cart</i>
 Koszyk
</a>

Plik: cart.component.ts

export class CartComponent implements OnInit {

 items;

 constructor(private cartService: CartService) { }

 ngOnInit(): void {
  this.items = this.cartService.getItems();
 }

}

Plik: cart.component.html

<h3>Koszyk zakupów</h3>

<div class="cart-item" *ngFor="let item of items">
 <span>{{ item.name }}</span>
  
 <span>{{ item.price | currency }}</span>
</div>

Opcje dostawy

Plik: src/assets/shipping.json

[
 {
  "type": "Poczta",
  "price": 9.9
 },
 {
  "type": "Paczkomat",
  "price": 11.0
 },
 {
  "type": "Kurier",
  "price": 14.0
 }
]

Plik: app.module.ts

...
import { NgModule } from '@angular/core';
import { HttpClientModule } from '@angular/common/http';

import { AppRoutingModule } from './app-routing.module';
....
 imports: [
  BrowserModule,
  HttpClientModule,
  AppRoutingModule
 ],
...

Plik: cart.service.ts

 constructor(
  private http: HttpClient
 ) { }

...

 getShippingPrices() {
  return this.http.get('/assets/shipping.json');
 }
ng g c shipping

Plik: app-routing.module.ts

const routes: Routes = [
 { path: '', component: AnticListComponent },
 { path: 'antics/:anticId', component: AnticDetailsComponent },
 { path: 'cart', component: CartComponent },
 { path: 'shipping', component: ShippingComponent },
];

Plik: shipping.component.ts

import { Component, OnInit } from '@angular/core';
import { CartService } from '../cart.service';

@Component({
 selector: 'app-shipping',
 templateUrl: './shipping.component.html',
 styleUrls: ['./shipping.component.scss'],
})
export class ShippingComponent implements OnInit {
 shippingCosts;

 constructor(private cartService: CartService) { }

 ngOnInit(): void {
  this.shippingCosts = this.cartService.getShippingPrices();
 }
}

Plik: shipping.component.html

<h3>Koszty dostawy</h3>

<div class="shipping-item" *ngFor="let shipping of shippingCosts | async">
 <span>{{ shipping.type }}</span>
 <span>{{ shipping.price | currency }}</span>
</div>

Plik: cart.component.html

...
<p>
 <a routerLink="/shipping">Koszty dostawy</a>
</p>

Adres dostawy

Plik: app.module.ts

import { ReactiveFormsModule } from '@angular/forms';
...

 imports: [
  BrowserModule,
  HttpClientModule,
  AppRoutingModule,
  ReactiveFormsModule,
 ],

Plik: cart.component.ts

export class CartComponent implements OnInit {
 items;
 checkoutForm;

 constructor(
  private cartService: CartService,
  private formBuilder: FormBuilder
 ) {
  this.checkoutForm = this.formBuilder.group({
   name: '',
   address: '',
  });
 }

 ....

 onSubmit(customerData) {
  this.items = this.cartService.clearCart();
  this.checkoutForm.reset();

  alert(`Twoje zamówienie ${customerData.name} zostało wysłane do ${customerData.address}.`);
 }
}

Plik: cart.component.html

...
<form [formGroup]="checkoutForm" (ngSubmit)="onSubmit(checkoutForm.value)">
 <div>
  <label for="name"> Nazwisko </label>
  <input id="name" type="text" formControlName="name" />
 </div>

 <div>
  <label for="address"> Adres </label>
  <input id="address" type="text" formControlName="address" />
 </div>

 <button class="button" type="submit">Kup</button>
</form>

Publikacja

https://console.firebase.google.com

firebase projects:list
ng add @angular/fire
ng deploy

Idź do adresu „Hosting URL:”

Praca domowa

 1. Dodać komponent CartSummary i przenieść do niego przycisk „Kup”. Ma on wyświetlać podsumowanie zakupów i adres dostawy.
 2. Utwórz wybieranie sposoby dostawy. Można dodać do każdej opcji dostawy przycisk „wybierz” w komponencie shipping. Dane przesłać do cart.service.ts i pokazywać w CartSummary.
 3. Dopisać style dla klas shipping-item, cart-item.

Video z webinaria

Szafrański Michał
Architekt oprogramowania, bujający w chmurach obliczeniowych.