Materiały na warsztat #2 2020-11-19

Jeśli wcześniej nie uczestniczyłeś w warsztatach, to potrzebne oprogramowanie masz na stronie https://www.kodujwplocku.pl/przygotowanie-do-warsztatow. Wykonaj wszystkie kroki, oprócz 15-16 (nie instaluj Ionic).

Budowa aplikacji Angular

ng new budowa-apki-angular

? Would you like to add Angular routing? Yes
? Which stylesheet format would you like to use? SCSS
cd budowa-apki-angular
code .
ng serve

Plik: app.component.html

<router-outlet></router-outlet>

Plik: index.html

<body>
 <p>To nie jest angular</p>
 <app-root>Ładowanie aplikacji trwa ....</app-root>
 <p>I to też nie jest angular</p>
</body>

Plik: app.component.ts

@Component({
 selector: 'app-root',
 template: `
  <div>
   To jest komponent w aplikacji {{ nazwaApki }}
  </div>
 `,
 styles: ['div { background-color: green; }']
})
export class AppComponent {
 nazwaApki = 'budowa-apki-angular';
}
@Component({
 selector: 'app-root',
 templateUrl: './app.component.html',
 styleUrls: ['./app.component.scss']
})
export class AppComponent {
 nazwaApki = 'budowa-apki-angular';
}

Plik: app.component.scss

div {
 background-color: green;
}

Plik: app.component.html

<div>
 To jest komponent w aplikacji {{ nazwaApki }}
</div>

<router-outlet></router-outlet>

Komponent w routingu

cd src/app
ng g c pierwsz-komponent
ng g c drugi-komponent

Plik: app.module.ts

Plik: app-routing.module.ts

const routes: Routes = [
 { path: 'pierwszy', component: PierwszKomponentComponent },
 { path: 'drugi', component: DrugiKomponentComponent },
];

Plik: app.component.html

<nav>
 <ul>
  <li><a routerLink="/pierwszy" routerLinkActive="active">Pierwszy komponent</a></li>
  <li><a routerLink="/drugi" routerLinkActive="active">Drugi komponent</a></li>
 </ul>
</nav>

<router-outlet></router-outlet>

Plik: app-routing.module.ts

const routes: Routes = [
 { path: 'pierwszy', component: PierwszKomponentComponent },
 { path: 'drugi', component: DrugiKomponentComponent },
 { path: '', redirectTo: '/pierwszy', pathMatch: 'full' },
 { path: '**', component: DrugiKomponentComponent },
];

Zmienne i zdarzenia

Plik: app.module.ts

 imports: [
  BrowserModule,
  AppRoutingModule,
  FormsModule
 ],

Plik: pierwsz-komponent.component.ts

export class PierwszKomponentComponent implements OnInit {

 nazwisko: string = 'Kowalski';
 isValid: boolean = true;

 constructor() { }

 ngOnInit(): void {
 }

 SprawdzMnie(): void {
  this.isValid = false;
 }

 WpisalemTekst(): void {
  this.isValid = true;
 }
}

Plik: pierwsz-komponent.component.html

<h4>{{nazwisko}}</h4>

<input type='text' placeholder="Nazwisko" (input)="WpisalemTekst()" [(ngModel)]="nazwisko">

<span [hidden]="isValid">W tym polu jest błąd!</span>

<button (click)="SprawdzMnie()">Sprawdz mnie</button>


Usługi

ng g s ZmianyTekstu
export class ZmianyTekstuService {

 constructor() { }

 reverse(str: string): string {
  return str.split('').reverse().join('');
 }
}

Plik: pierwsz-komponent.component.ts

export class PierwszKomponentComponent implements OnInit {

 nazwisko: string = 'Kowalski';
 isValid: boolean = true;
 nazwisko2: string;

 constructor(private ZmianyTekstu: ZmianyTekstuService) { }

 ngOnInit(): void {
 }

 SprawdzMnie(): void {
  this.isValid = false;
 }

 WpisalemTekst(): void {
  this.isValid = true;
  this.nazwisko2 = this.ZmianyTekstu.reverse(this.nazwisko);
 }
}

Nagranie spotkania

Szafrański Michał
Architekt oprogramowania, bujający w chmurach obliczeniowych.