MATERIAŁY NA WARSZTAT #3 2020-11-26

Dzisiaj poznamy sposoby na przesyłanie danych pomiędzy komponentami.

Tworzenie aplikacji

ng new pizza-z-pieca

? Would you like to add Angular routing? Yes
? Which stylesheet format would you like to use? SCSS  [ https://sass-lang.com/documentation/syntax#scss        ]

cd pizza-z-pieca
code .

Komponent piec do pizzy

cd src/app

ng g c piec

Plik: app.component.html

<app-piec></app-piec>
<app-piec></app-piec>

Plik: piec.component.ts

numerPieca = 1;
nazwaPieca = 'Główny';

Plik: piec.component.html

<p>Piec {{ nazwaPieca }} numer {{ numerPieca }} działa!</p>

Plik: app.component.ts

pieceWPizzeri = ['Pierwszy', 'Drugi'];

Plik: app.component.html

<app-piec *ngFor="let piec of pieceWPizzeri"></app-piec>

Plik: piec.component.ts

 @Input()
 numerPieca = 1;

 @Input()
 nazwaPieca = 'Główny';

Plik: app.component.html

<app-piec *ngFor="let piec of pieceWPizzeri" [nazwaPieca]="piec"></app-piec>
<app-piec *ngFor="let piec of pieceWPizzeri; let i = index"
     [nazwaPieca]="piec"
     [numerPieca]="i">
</app-piec>
<app-piec *ngFor="let piec of pieceWPizzeri; let i = index"
     [nazwaPieca]="piec"
     [numerPieca]="i+1">
</app-piec>

Plik: piec.component.ts

 @Input()
 numerPieca: number;

 @Input()
 nazwaPieca: string;

Komponent zamówienia

ng g c zamowienia

Plik: piec.component.html

<h2>Piec {{ nazwaPieca }} numer {{ numerPieca }} działa!</h2>

<app-zamowienia></app-zamowienia>

Dodawanie nowego zamówienia

Plik: zamowienia.component.html

<button (click)="onNoweZamowienie()">Nowe zamówienie</button>

<p>{{ zamowienie }}</p>

Plik: zamowienia.component.ts

 zamowienie: string;

 constructor() { }

 ngOnInit(): void {
 }

 onNoweZamowienie() {
  this.zamowienie = "Capriciosa";
 }

Plik: zamowienia.component.html

<input type="text" (input)="onWpisywanieZamowienia($event)">

<button (click)="onNoweZamowienie()">Nowe zamówienie</button>

<p>{{ zamowienie }}</p>

Plik: zamowienia.component.ts

 onWpisywanieZamowienia(event: Event) {
  this.zamowienie = (<HTMLInputElement>event.target).value;
 }

Formularz zamówienia

Plik: app.module.ts

 imports: [
  BrowserModule,
  AppRoutingModule,
  FormsModule,
 ],

Plik: zamowienia.component.html

<input type="text" [(ngModel)]="zamowienie">

<button (click)="onNoweZamowienie()">Nowe zamówienie</button>

<p>{{ zamowienie }}</p>

Plik: zamowienia.component.ts

 onNoweZamowienie() {

 }

 // onWpisywanieZamowienia(event: Event) {
 //  this.zamowienie = (<HTMLInputElement>event.target).value;
 // }

Wiele zamówień w jednym piecu

ng g c zamowienie

Plik: zamowienia.component.html

<input type="text" [(ngModel)]="zamowienie">

<button (click)="onNoweZamowienie()">Nowe zamówienie</button>

<app-zamowienie *ngFor="let zamowienie of zamowienia"></app-zamowienie>

Plik: zamowienia.component.ts

 zamowienie = '';
 zamowienia = [];

 constructor() { }

 ngOnInit(): void {
 }

 onNoweZamowienie() {
  this.zamowienia.push(this.zamowienie);
  this.zamowienie = '';
 }

Plik: zamowienie.component.ts

 @Input()
 zamowienie: string;

 @Input()
 id: number;

Plik: zamowienie.component.html

<p>Piecze się {{ zamowienie }} nr {{ id + 1 }}</p>

Plik: zamowienia.component.html

<app-zamowienie *ngFor="let zamowienie of zamowienia; let i = index"
        [zamowienie]="zamowienie"
        [id]="i"></app-zamowienie>

Pizza upieczona!

zamowienie.component.ts

 upieczona = false;

 constructor() {
  setTimeout(() => {
   this.upieczona = true;
  }, 10000)
 }

zamowienie.component.html

<p>Piecze się {{ zamowienie }} nr {{ id + 1 }}</p>
<p>{{ upieczona }}</p>

zamowienie.component.scss

.dodobioru {
 background-color: green;
}

zamowienie.component.html

<p [ngClass]="{dodobioru: upieczona === true}">Piecze się {{ zamowienie }} nr {{ id + 1 }}</p>

Pizza z pieca!

zamowienie.component.html

<p [ngClass]="{dodobioru: upieczona === true}">
 Piecze się {{ zamowienie }} nr {{ id + 1 }}
 <button (click)="wyjacZPieca()">Wyjąć z pieca</button>
</p>

zamowienie.component.ts

 @Output() wyjmujePizzeEvent = new EventEmitter<number>();
 wyjacZPieca() {
  this.wyjmujePizzeEvent.emit(this.id);
 }

zamowienia.component.html

<app-zamowienie *ngFor="let zamowienie of zamowienia; let i = index"
        [zamowienie]="zamowienie"
        [id]="i"
        (wyjmujePizzeEvent)="wyjmijZpieca($event)"></app-zamowienie>

zamowienia.component.ts

 wyjmijZpieca(pizzaNr: number) {
  this.zamowienia.splice(pizzaNr, 1);
 }

Dlaczego można wyjąć nie upieczoną pizzę?

zamowienie.component.html

<button (click)="wyjacZPieca()" [disabled]="!upieczona">Wyjąć z pieca</button>

Nagranie ze spotkania

Szafrański Michał
Architekt oprogramowania, bujający w chmurach obliczeniowych.