#11 SPOTKANIE KODUJ W PŁOCKU

Zapraszamy na kolejne spotkanie płockoderów, które odbędzie się 28 maja 2020 roku o godzinie 17:45. 

W związku z trwającymi obostrzeniami dotyczącymi spotkań, pozostajemy w świecie online.

Zapraszamy na webinar!

Rejestracja => https://event.webinarjam.com/channel/KwP11

Po rejestracji otrzymasz adres, pod którym odbęda się warsztaty.

A co nas czeka?

Na naszym kolejnym spotkaniu zajmiemy się Chatbot w .Net Core i AWS.

Co wykonamy:

  • Utworzymy prostego chatbota.
  • Wykorzystamy Amazon Lex, które jest używane przez sztuczną inteligencję asystenta Alexa,
  • Napiszemy proste funkcje serverless w .Net Core.

Co potrzebujesz

Jeśli chcesz wykonać wszystkie kroki równolegle ze mną, to potrzebujesz:

Instalacja .NET Core Global Tools for AWS
dotnet tool install -g Amazon.Lambda.Tools

Update .NET Core Global Tools for AWS
dotnet tool update -g Amazon.Lambda.Tools

Instalacja szablonów funckji lambda
dotnet new -i "Amazon.Lambda.Templates::*"    

Zapraszamy również na:

➡➡ Meetup: https://www.kodujwplocku.pl/meet-up-11-kwp/

➡➡ Facebook: https://www.kodujwplocku.pl/facebook-11-kwp/

Partnerami Projektu są:

Koduj w Płocku

Urząd Miasta Płock

Koduj w Płocku

CIFAL Płock

Kody i polecenia użyte w video

https://console.aws.amazon.com/lex/home?region=us-east-1

https://console.aws.amazon.com/cognito

Utworzenie funkcji Lambda i jej publikacja

dotnet new lambda --list
dotnet new lambda.OrderFlowersChatbot --name LambdaForChatbot --profile default --region us-east-1
dotnet lambda deploy-function LambdaForChatbot --region us-east-1

Pobranie źródeł aplikacji

git clone https://gitlab.com/koduj-w-plocku/aws-lex-chatbot-in-net-core.git

Zapraszamy!


Video ze spotkania

Szafrański Michał
Architekt oprogramowania, bujający w chmurach obliczeniowych.